Nasza firma organizuje szkolenia z zarządzania w następujących obszarach:

  • Zarządzanie projektami (ogólne szkolenie z zarządzania projektami)
  • Metodologie i dobre praktyki w zarządzaniu projektami (PMBOK, PRINCE2, SCRUM)
  • Zarządzanie programami i portfelami projektów
  • Biuro projektowe w przedsiębiorstwie
  • Oprogramowanie do zarządzania projektami (MS Project, Enterprise Project Management, JIRA)